Μονάδα vrv 5 έξω από ένα μικρό σπίτι

Τεχνολογία Shirudo

Ανταποκρινόμαστε στη συμμόρφωση για εσάς

Ποια πρότυπα καθορίζουν την ασφάλεια F-gas;

Εφαρμόζονται 2 πρότυπα για την κάλυψη των κανονισμών ασφαλείας για τα ψυκτικά μέσα:

 • EN378:2016 το γενικό πρότυπο αναφορικά με τα ψυκτικά μέσα που καλύπτει την τοξικότητα του ψυκτικού μέσου (κατηγορία A ή B)
 • IEC60335-2-40 (Έκδ. 6) το ειδικό πρότυπο προϊόντων με αντλία θερμότητας που καλύπτει την ευφλεκτότητα του ψυκτικού μέσου (1, 2L, 2, 3)

Το IEC60335-2-40 (Έκδ. 6) είναι ένα ειδικό πρότυπο προϊόντων και υπερισχύει έναντι οποιουδήποτε γενικού προτύπου προϊόντων, όπως είναι το EN378:2016.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι περιορισμοί αναφορικά με την ευφλεκτότητα για τα ψυκτικά μέσα A2L είναι πιο αυστηροί από αυτούς που αφορούν την τοξικότητα, ο τομέας εφαρμογής των VRV 5 καλύπτεται από το IEC60335-2-40 (Έκδ. 6)!

Πώς μπορεί να είναι ποιο αποδοτική μια R-32 VRV σύμφωνα με το IEC60335-2-40 (Έκδ. 6​);

Το πρότυπο προϊόντων IEC60335-2-40 (Έκδ. 6) καθορίζει την ελάχιστη επιφάνεια χώρου που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της συνολικής ποσότητας ψυκτικού μέσου του συστήματος και οι μετρήσεις του οποίου μπορούν να ενσωματωθούν για την χαλάρωση των περιορισμών σχετικά με την ελάχιστη επιφάνεια χώρου

Η πραγματική ευελιξία ενός συστήματος εξαρτάται κατά πολύ από τη διατήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος στο ελάχιστο.

Τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας Shirudo

Η τεχνολογία Shirudo περιλαμβάνει 2 εργοστασιακά μέτρα και αισθητήρες ενσωματωμένους σε ένα σύστημα VRV 5, πιστοποιητικό δοκιμής CB τρίτους φορέα από Κοινοποιημένο όργανο (SGS CEBEC)

Έτσι σας παρέχεται ευελιξία για τη φροντίδα οποιουδήποτε δωματίου έως και 10m², χωρίς την ανάγκη χρονοβόρων επιλογών και επιπρόσθετης λήψης μέτρων στην εγκατάσταση.

 

Για επιλογές κάτω των 10m², επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων
Ενσωματωμένη απεικόνιση αισθητήρα
 • Ενσωματωμένοι σε όλες τις εσωτερικές μονάδες
 • Με τη λειτουργία αυτοεποπτείας, ανιχνεύουν ακόμα και τη μικρότερη διαρροή ψυκτικού
 • Ενεργοποιούν αυτόματα τα μέτρα ανταπόκρισης για το ψυκτικό μέσο: συναγερμός και βαλβίδες διακοπής
Ενσωματωμένη απεικόνιση συναγερμού
 • Τοπικός οπτικός συναγερμός και συναγερμός ήχου ενσωματωμένοι στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο Madoka
 • Είναι δυνατή ενσωμάτωση επιπρόσθετου συναγερμού επιτήρησης μέσω:
  • Ρύθμισης επί τόπου στον ελεγκτή Madoka
  • Ενός σήματος εισόδου που ενεργοποιεί έναν συναγερμό τρίτου
   • Μέσω του PCB εξωτερικής μονάδας
   • Μέσω του προαιρετικού PCB ρελέ εσωτερικής μονάδας
   • Μέσω του Intelligent Touch Manager
Απεικόνιση ενσωματωμένων βαλβίδων διακοπής
 • Το ψυκτικό μέσο ανακτάται αυτόματα στην εξωτερική μονάδα
 • Μετά την ανάκτηση οι βαλβίδες διακοπής κλείνουν και το ψυκτικό μέσο περιορίζεται με ασφάλεια

Ανακαλύψτε πόσο ευέλικτη είναι η VRV 5

Η ελάχιστη επιφάνεια δωματίου που απαιτείται για ένα σύνηθες σύστημα R-32 VRV με 6,5 κιλά ψυκτικού μέσου είναι 39m². Με την τεχνολογία Shîrudo, οι εσωτερικές μονάδες VRV 5 είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε δωμάτια εμβαδού 10m².

Ανακαλύψτε πόσο ευέλικτη είναι η VRV 5 για το έργο σας χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά παρακάτω

vrv-slider

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την VRV 5

vrv5-header.jpg

Σειρά VRV 5 S

Χαμηλότερο ισοδύναμο CO2 και ηγετικές στην αγορά αποδόσεις

Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με τα διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας F-gas παρακάτω

Σχετικά άρθρα