Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DAIKIN EUROPE

Ο Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας της Daikin αντιπροσωπεύει τις θεμελιώδεις αξίες μας και δημιουργεί ένα πλαίσιο για όλες τις αποφάσεις. Είναι προσωπική ευθύνη και υποχρέωση κάθε μέλους του Ομίλου Daikin Europe να σέβεται και να ακολουθεί αυτά τα υψηλά δεοντολογικά και νομικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Αυτά είναι τα 12 βασικά στοιχεία της εταιρικής δεοντολογίας της Daikin:

 1. Διασφάλιση της τήρησης των νόμων
 2. Παροχή ασφαλών, υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που προβλέπουν τις μελλοντικές ανάγκες των τελικών χρηστών
 3. Διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού
 4. Πρακτική δίκαιων προμηθειών διατηρώντας φιλικές σχέσεις, αλλά παράλληλα και σχέσεις απαιτητικές και ανταγωνιστικές με τους προμηθευτές
 5. Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας και του απόρρητου των ιδιοκτησιακών πληροφοριών
 6. Έγκαιρη και δέουσα δημοσίευση εταιρικών πληροφοριών
 7. Να είμαστε μια εταιρεία που στοχεύει να έχει ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον
 8. Εγγύηση της ασφάλειας των δραστηριοτήτων μας
 9. Καλλιέργεια ενός δυναμικού χώρου εργασίας που φιλοξενεί υπερήφανους και ενθουσιώδεις εργαζομένους
 10. Προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων
 11. Πρακτική συγκράτησης στη διασκέδαση και στην ανταλλαγή δώρων
 12. Τήρηση σκληρής στάσης προς κάθε παράνομη, αντικοινωνική και ανήθικη συμπεριφορά.

Αναφορά μη συμμόρφωσης

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εταιρικές αξίες της Daikin Europe καθώς και το πρόγραμμα συμμόρφωσης. Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για εμάς και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ανοιχτό και έντιμο περιβάλλον στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους ή πιθανές παραβιάσεις όσον αφορά τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

 

Ines Bruggeman

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

Daikin Europe N.V.