ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Τελευταία τροποποίηση: 17/06/2022

1. Cookies

Όταν επισκέπτεστε αυτό τον ιστότοπο ενδέχεται να τοποθετήσουμε ορισμένες πληροφορίες στον υπολογιστή ή το κινητό σας με τη μορφή ενός «cookie». Τα Cookies μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα μπορούν να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε αυτό τον ιστότοπο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τον επανεισάγετε κάθε φορά.  

Στον διαθέσιμο πίνακα εδώ μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Από κάτω μπορείτε να βρείτε το σκοπό, την ημερομηνία λήξης και τη φύση των cookies αυτού του τύπου.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Οι επιλογές σας σχετικά με το ποια cookies μπορούμε να τοποθετήσουμε ή διαβάσουμε από τον υπολογιστή ή το κινητό σας αναφέρονται παρακάτω. Τα απαραίτητα και λειτουργικά cookies είναι απαραίτητα αντίστοιχα ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση στον ιστότοπό μας και να παρέχονται οι υπηρεσίες που ζητάτε («ελάχιστα cookies»). Χωρίς αυτά τα cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο. Εάν απορρίψετε άλλα cookies (για παράδειγμα Cookies απόδοσης ή Cookies διαφήμισης/στόχευσης) η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας θα είναι δυνατή αλλά ορισμένες προσφορές, χαρακτηριστικά ή πόροι του ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και μπορεί να μην παρέχεται η απαιτούμενη άνεση ή λειτουργίες.

2. Τύποι cookie

Οι ακόλουθοι τύποι cookie ενδέχεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτό τον ιστότοπο:

Διάρκεια της αποθήκευσης

Επεξήγηση του cookie

Περίοδος λειτουργίας

Διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης

Μόνιμο

Παραμένει αποθηκευμένο στην τερματική σας συσκευή μέχρι να επιτευχθεί η ημερομηνία λήξης όπως καθορίζεται κατωτέρω

 

Υπεύθυνο μέρος

Επεξήγηση του cookie

Πρώτο μέρος

Τοποθετείται από τον υπεύθυνο ελέγχου δεδομένων (ή οποιονδήποτε από τους επεξεργαστές του) που διαχειρίζεται τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, όπως ορίζεται από το URL που προβάλλεται συνήθως στη γραμμή διεύθυνσης προγράμματος περιήγησης (ήτοι: τοποθετείται από εμάς)

Τρίτο μέρος

Τοποθετείται από ελεγκτές δεδομένων οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τον ιστότοπο που επισκέπτεστε επί του παρόντος (ήτοι: δεν τοποθετείται από εμάς)

3. Κατηγορίες cookie

Τύπος cookie

Επιλογές διαχείρισης

Τα απαραίτητα Cookies (μαζί με τα λειτουργικά Cookies, αναφέρονται ως «Ελάχιστα Cookies») – Τα απαραίτητα cookies βοηθάνε ώστε ένας ιστότοπος να γίνεται λειτουργικός διότι διευκολύνονται βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση σε σελίδες και η πρόσβαση σε ασφαλείς τομείς του ιστοτόπου. Η ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας  (http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για να:  

 • Απομακρύνετε αμέσως τα cookies από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
 • Μπλοκάρετε τα cookies.
 • Εκδώσετε μια προειδοποίηση προτού τεθεί ένα cookie.

Εάν απομακρύνετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο

Τα Λειτουργικά Cookies (μαζί με τα Απαραίτητα cookies, αναφέρονται ως «Ελάχιστα Cookies» ) – Τα λειτουργικά cookies διευκολύνουν έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος συμπεριφέρεται ή προβάλλεται, όπως είναι η γλώσσα προτίμησής σας ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας  (http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για να: 

 • Απομακρύνετε αμέσως τα cookies από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
 • Μπλοκάρετε τα cookies. 
 • Εκδώσετε μια προειδοποίηση προτού τεθεί ένα cookie.

Εάν απομακρύνετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά σε αυτό τον ιστότοπο

Cookies απόδοσης – Τα cookies απόδοσης βοηθάνε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να κατανοούν το πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας 
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για να: 

 • Απομακρύνετε αμέσως τα cookies από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
 • Μπλοκάρετε τα cookies.
 • Εκδώσετε μια προειδοποίηση προτού τεθεί ένα cookie.

Εάν απομακρύνετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά σε αυτό τον ιστότοπο

Cookies διαφήμισης/στόχευσης – Τα cookies διαφήμισης/στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε όλους τους ιστοτόπους. Ο σκοπός είναι η προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται και κινούν το ενδιαφέρον του κάθε χρήστη και έτσι είναι πολυτιμότερες για εκδότες και τρίτους διαφημιζόμενους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας  
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για να:

 • Απομακρύνετε αμέσως τα cookies από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
 • Μπλοκάρετε τα cookies.
 • Εκδώσετε μια προειδοποίηση προτού τεθεί ένα cookie. 

Εάν απομακρύνετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά σε αυτό τον ιστότοπο

4. Επισκόπηση cookies

4.1 Κατηγορία: Απαραίτητα και λειτουργικά Cookies («Ελάχιστα Cookies»)

4.1.1 Απαραίτητα Cookies

Με τα απαραίτητα cookies ένας ιστότοπος γίνεται λειτουργικός διότι διευκολύνονται βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση σε σελίδες και η πρόσβαση σε ασφαλείς τομείς του ιστοτόπου. Η ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Τρίτοι

CookieConsent

Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης cookie χρήστη για τον τρέχοντα τομέα

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

365 ημέρες

όχι

pa_enabled

Καθορίζει τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Έτσι επιτρέπεται στον ιστότοπο να διαμορφώνεται αντίστοιχα.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

AWSALBCORS

Καταχωρεί ποιο σύμπλεγμα διακομιστών εξυπηρετεί τον επισκέπτη. Αυτό χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εξισορρόπησης φόρτου ώστε να βελτιστοποιείται η εμπειρία χρήστη.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

6 ημέρες

ναι

formstack.analytics.viewed-form.1505854

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.1773777

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.2669181

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.2669210

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.2670289

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.2777855

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.3214049

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.3996027

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

labels

Αποθηκεύει μεταφράσεις για ετικέτες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο. Αυτές ετικέτες χρησιμοποιούνται από βιβλιοθήκες JavaScript όπως είναι η Angular, για καλύτερη απόδοση έτσι ώστε να απαιτείται μόνο μια κλήση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των ετικετών

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

labelVersion

Αποθηκεύει για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι φορτωμένες ετικέτες. Εάν αυτό ταιριάζει με την τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες που είναι αποθηκευμένες στο cookie «ετικέτες» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται μια αίτηση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

tags

Αποθηκεύει για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι φορτωμένες ετικέτες. Εάν αυτό ταιριάζει με την τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες που είναι αποθηκευμένες στο cookie «ετικέτες» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται μια αίτηση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

tagVersion

Αποθηκεύει για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι ετικέτες. Εάν αυτό ταιριάζει με την τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες (tags) που είναι αποθηκευμένες στο cookie «ετικέτες» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται μια αίτηση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

_GRECAPTCHA

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και μποτ. Αυτό είναι ωφέλιμο για τον ιστότοπο ώστε να δημιουργούνται έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

179 ημέρες

ναι

^gig_bootstrap_#_#

Χρησιμοποιείται από το bootstrap για ταχύτερη παροχή περιεχομένου μέσω προσωρινής αποθήκευσης του προγράμματος περιήγησης

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

1 έτος

όχι

IDHUB-SESSION

Εγγραφή περιόδου λειτουργίας και αναφορά 

Ελάχιστα (Απαραίτητα)

περίοδος λειτουργίας

όχι

4.1.2 Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά cookies βοηθάνε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να κατανοούν το πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Τρίτοι

yt-player-bandaid-host

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τη συσκευή και τις ρυθμίσεις δικτύου του επισκέπτη.

Ελάχιστα (Λειτουργικά)

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-player-bandwidth

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τη συσκευή και τις ρυθμίσεις δικτύου του επισκέπτη.

Ελάχιστα (Λειτουργικά)

περίοδος λειτουργίας

ναι

4.2 Κατηγορία: Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης βοηθάνε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να κατανοούν το πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Τρίτοι

_ga

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

όχι

_gat

Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για τον περιορισμό του ρυθμού αιτήσεων

Απόδοση

1 ημέρα

όχι

_gid

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Απόδοση

1 ημέρα

όχι

fsFonts

Αυτό το cookie περιλαμβάνει μια συμβολοσειρά αναγνωριστικού στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Αυτή περιλαμβάνει μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το σε ποιες δευτερεύουσες σελίδες εισέρχεται ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

όχι

pa

Καταχωρεί την ταχύτητα και την απόδοση του ιστοτόπου. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατό να χρησιμοποιείται στα πλαίσια στατιστικών και εξισορρόπησης φόρτου.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

όχι

Persistence

Καταχωρεί την ταχύτητα και την απόδοση του ιστοτόπου. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατό να χρησιμοποιείται στα πλαίσια στατιστικών και εξισορρόπησης φόρτου.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

όχι

Persistence

Καταχωρεί την ταχύτητα και την απόδοση του ιστοτόπου. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατό να χρησιμοποιείται στα πλαίσια στατιστικών και εξισορρόπησης φόρτου.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

όχι

yt-player-headers-readable

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τη συσκευή και τις ρυθμίσεις δικτύου του επισκέπτη.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

ναι

dtCookie

Ανιχνεύει μια επίσκεψη σε πολλαπλά αιτήματα.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

ναι

dtLatC

Μετράει τον λανθάνοντα χρόνο server για παρακολούθηση της απόδοσης.

Απόδοση

περίοδος λειτουργίας

ναι

dtPC

Απαιτείται για την ταυτοποίηση των σωστών τελικών σημείων μετάδοσης ειδοποίησης. Περιλαμβάνει ID περιόδου λειτουργίας για συσχέτιση.

Απόδοση

Περίοδος λειτουργίας

Ναι

dtSa

Ενδιάμεση αποθήκευση για ενέργειες διεύρυνσης σελίδων

Απόδοση

Περίοδος λειτουργίας

Ναι

DtValidationCookie

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τομέα ανωτάτου επιπέδου.

Απόδοση

Διαγράφεται μετά από λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, δεν ρυθμίζεται ημερομηνία λήξης

Ναι

rxVisitor

ID επισκέπτη για την συσχέτιση περιόδων λειτουργίας

Απόδοση

μόνιμο

Ναι

rxvt

Χρονικό όριο περιόδου λειτουργίας

Απόδοση

 

Ναι

4.3 Κατηγορία: Cookies διαφήμισης/στόχευσης

Τα cookies διαφήμισης/στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε όλους τους ιστοτόπους. Ο σκοπός είναι η προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται και κινούν το ενδιαφέρον του κάθε χρήστη και έτσι είναι πολυτιμότερες για εκδότες και τρίτους διαφημιζόμενους.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία: Διαφήμιση/
Στόχευση

Λήξη

Τρίτοι

C

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

Διαφήμιση/Στόχευση

30 ημέρες

ναι

uid

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κατά την επίσκεψη σε ιστοτόπους που χρησιμοποιούν το ίδιο διαφημιστικό δίκτυο. Ο σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων με βάση τις κινήσεις του χρήστη και διάφορες προσφορές παρόχων διαφημίσεων για την προβολή διαφημίσεων χρηστών.

Διαφήμιση/Στόχευση

59 ημέρες

ναι

_p_hfp_client_id

Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο. Επιτρέπει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να ανιχνεύουν τους χρήστες εκχωρώντας τους ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό.

Διαφήμιση/Στόχευση

1 ημέρα

ναι

daikinsegment

Συλλέγει δεδομένα των επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκχώρηση επισκεπτών σε τμήματα κάνοντας έτσι τη διαφήμιση ιστοτόπων πιο αποδοτική.

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

όχι

outbrain_cid_fetch

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη και τη συμπεριφορά στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για τη σύνταξη στατιστικών αναφορών και χαρτών κατανάλωσης για τον ιδιοκτήτη ιστοτόπου.

Διαφήμιση/Στόχευση

1 ημέρα

όχι

IDE

Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώρηση και αναφορά των ενεργειών χρήστη ιστοτόπου μετά από προβολή ή μετάβαση σε μια από τις διαφημίσεις ενός διαφημιζόμενου και έχει στόχο τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

Διαφήμιση/Στόχευση

389 ημέρες

ναι

test_cookie

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

Διαφήμιση/Στόχευση

1 ημέρα

ναι

VISITOR_INFO1_LIVE

Προσπαθεί να υπολογίσει το εύρος ζώνης του χρήστη σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.

Διαφήμιση/Στόχευση

179 ημέρες

ναι

YSC

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τήρηση στατιστικών σχετικά με το τι βίντεο από το YouTube έχει δει ο χρήστης.

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-cast-installed

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-connected-devices

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-device-id

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-fast-check-period

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-session-app

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-session-name

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

pagead/1p-user-list/#

Ανιχνεύει εάν ο χρήστης έχει δείξει ενδιαφέρον για συγκεκριμένα προϊόντα ή εκδηλώσεις σε πλήθος ιστοτόπων και εντοπίζει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης πλοηγείται μεταξύ των σάιτ. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των προσπαθειών διαφήμισης και διευκολύνει την πληρωμή της προμήθειας μεταξύ των ιστοτόπων.

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

tr

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως είναι η υποβολή προσφοράς σε πραγματικό χρόνο από τρίτες διαφημιστικές.

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας

ναι

rc::a

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και μποτ. Αυτό είναι ωφέλιμο για τον ιστότοπο ώστε να δημιουργούνται έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου.

Διαφήμιση/Στόχευση

Μόνιμο

ναι

rc::c

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και μποτ.

Διαφήμιση/Στόχευση

περίοδος λειτουργίας 

ναι

vuid

Συλλέγει δεδομένα αναφορικά με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο όπως για παράδειγμα ποιες σελίδες έχουν διαβαστεί.

Διαφήμιση/Στόχευση

2 χρόνια

ναι