Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί ενώ η λυχνία λειτουργίας παραμένει αναμμένη

Ελέγξτε εάν τα φίλτρα αέρα είναι καθαρά.
Βεβαιωθείτε επίσης ότι οι θύρες εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας δεν είναι φραγμένες.