Ακούγεται ήχος ροής νερού από το κλιματιστικό

Αυτός ο ήχος ροής νερού παράγεται από το ψυκτικό που κυκλοφορεί μέσα στο κλιματιστικό.
Αυτός ο ήχος είναι πιθανότερο να δημιουργηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απόψυξης κατά το πρόγραμμα θέρμανσης.