Η κινητή μου συσκευή χρησιμοποιεί σύμβολα χρόνου ΠΜ/ΜΜ αλλά η εφαρμογή Daikin Residential Controller έχει σύμβολα χρόνου 24 ωρών. Τι σημαίνει αυτό;

Η εφαρμογή Daikin Residential Controller δεν υποστηρίζει επί του παρόντος σύμβολα χρόνου ΠΜ/ΜΜ.

10_1.jpg