Προσπαθώ να προσθέσω μια μονάδα στο λογαριασμό μου αλλά η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλο λογαριασμό. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Μπορείτε να αποσυσχετίσετε μονάδες από (άλλους) λογαριασμούς τηρώντας τη διαδικασία «Προσθήκη μονάδας».

Λάβετε υπόψη ότι όταν αποσυσχετίζετε μια μονάδα από έναν (άλλο) λογαριασμό, δεν μπορείτε πλέον να την ελέγχετε από αυτό το λογαριασμό.

Από την οθόνη «Μονάδα προστέθηκε ήδη» πατήστε τις τρεις τελείες και αποσυσχετίστε τη μονάδα.