Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο περί ιδιωτικότητας της 8ης Δεκεμβρίου 1992 και τα διατάγματα εφαρμογής του, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται από την Daikin Europe N.V. με καταχωρισμένη έδρα στη διεύθυνση Zandvoordestraat 300, B-8400 Οστάνδη, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Οστάνδης με αριθμό εταιρικού μητρώου 412.120.336, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Η νομική οντότητα της Daikin της χώρας σας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνονται στο πλαίσιο αιτημάτων για περαιτέρω πληροφορίες, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

Όταν υποβάλετε αιτήσεις σχετικά με θέσεις εργασίας, η νομική οντότητα της Daikin με την οποία σχετίζεται η αίτησή σας θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

Τι πληροφορίες ζητούμε και για ποιο σκοπό;

Χρήση του ιστοτόπου μας

Κατά την επίσκεψή σας σε κάποιον από τους ιστοτόπους μας, ενδέχεται να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή σας ορισμένες πληροφορίες με τη μορφή ενός «cookie». Αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα cookies μάς βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε έναν ιστότοπο ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύουμε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ώστε να μη χρειάζεται να τον εισάγετε εκ νέου κάθε φορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε cookies και με τις επιλογές σας για τη διαχείριση του ποια cookies μπορούν να τοποθετούνται ή να διαβάζονται από εμάς, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική χρήσης Cookies.

Αναφορά μη συμμόρφωσης

Όταν έχετε ερωτήσεις, ζητήματα που σας απασχολούν ή θα θέλατε να αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις αναφορικά με τις επιχειρηματικές μας πρακτικές, θα προωθούνται απευθείας στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Daikin Europe N.V. Προκειμένου να μπορούμε να προβούμε στην κατάλληλη αξιολόγηση και να σας απαντήσουμε, είναι υποχρεωτικό να δηλώνετε το ονοματεπώνυμο, τη χώρα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ελλείψει αυτών των πληροφοριών, το αίτημά σας θα χαρακτηρίζεται ως μη αποδεκτό.

Αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Σχετικά με θέσεις εργασίας

Όταν υποβάλετε αίτηση για μία από τις εκάστοτε κενές θέσεις εργασίας που προσφέρουμε ή για τα εκάστοτε προγράμματα προσλήψεων, ή όταν υποβάλετε αίτηση μη προγραμματισμένα, θα πρέπει να γνωρίζουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας απευθείας - αν είναι απαραίτητο - για να συζητήσουμε την αίτησή σας.

Η υποβολή βιογραφικού ενδέχεται να είναι απαραίτητη αν επιθυμείτε να εξετάσει η Daikin την περίπτωσή σας για μια κενή θέση εργασίας, ούτως ώστε να αξιολογηθεί εάν οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιδόσεις και εμπειρίες σας ενδείκνυνται για τη θέση.

Αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε πληροφορίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δηλώσετε το όνομα και τα στοιχεία σας για επικοινωνία. Μπορείτε επίσης να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιο άτομο από το προσωπικό ή τους διανομείς μας είναι στην καταλληλότερη θέση για να χειριστεί το αίτημά σας και να επικοινωνήσει μαζί σας με τις απαιτούμενες πληροφορίες ή συμβουλές.

Θα γνωστοποιούνται οι πληροφορίες σε τρίτους;

Χρήση του ιστοτόπου μας

  • Η Daikin Europe N.V. μπορεί να μεταβιβάζει ανώνυμα στοιχεία που συλλέγονται μέσω δικών μας cookies εργαλείων ανάλυσης (στην προκειμένη περίπτωση του Google Analytics) σε θυγατρική εταιρεία, διανομέα ή άλλους τρίτους προκειμένου να είναι δυνατή η βελτίωση της εμπειρίας σας στους ιστότοπούς μας.

Αναφορά μη συμμόρφωσης

  • Κανένα προσωπικό δεδομένο η εμπιστευτική πληροφορία σας δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους.
  • Η Daikin Europe N.V. θα προωθεί τα προσωπικά δεδομένα ή τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας στην αρμόδια θυγατρική εταιρεία της μόνο όταν, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση, αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να σας απαντήσουμε.

Αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Σχετικά με θέσεις εργασίας

  • Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταβιβάζονται σε τρίτους που ορίζονται από τη νομική οντότητα της Daikin, με την οποία σχετίζεται η αίτησή σας, για περαιτέρω επεξεργασία (όπως η τήρηση της βάσης δεδομένων προσλήψεων ή για περαιτέρω αξιολόγηση).

Αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες

  • Δεδομένου ότι η Daikin δραστηριοποιείται παγκοσμίως, η Daikin Europe N.V. ή η θυγατρική εταιρεία της στη χώρα σας δύναται να μεταβιβάζει τις πληροφορίες που υποβάλλατε σε διανομέα ή σε εταιρεία του ομίλου Daikin που μπορεί να εδρεύει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε χώρες που δεν προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας, όπως οι ΗΠΑ, προκειμένου να υπάρξει κατάλληλος χειρισμός του αιτήματός σας. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διάρκεια αυτών των μεταβιβάσεων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε (ενημερώσετε, αλλάξετε ή περιορίσετε) τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση:

  • ethics@daikineurope.com για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται κατά την αναφορά μη συμμόρφωσης
  • hrm@daikineurope.com για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται κατά την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας
  • info@daikineurope.com για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αιτημάτων για περαιτέρω πληροφορίες

Θα σας στείλουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς και εσείς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και να τα στείλετε πίσω σε εμάς. Μπορείτε περαιτέρω, ανά πάσα στιγμή, να εναντιωθείτε, μέσω ενός απλού αιτήματος και χωρίς χρέωση, στη μελλοντική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, με σκοπό την άμεση πώληση, με την αποστολή ενός αιτήματος στην ως άνω διεύθυνση e-mail.

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες ή έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, πέραν όσων αναφέρονται παραπάνω, σχετικά με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Daikin, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (υπόψη του Νομικού Τμήματος) μέσω:

Αποστολή email μέσω αυτής της φόρμας.

Φαξ: +32 59 55 88 99

Ταχυδρομική διεύθυνση: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν και δεν ελέγχονται από την Daikin. Σας γνωρίζουμε ότι η Daikin δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές ιδιωτικότητας των εν λόγω ιστότοπων και ότι αυτή η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο.

Έκδοση 1.3, Μάιος 2013