Υπηρεσία συντήρησης Daikin

Υπηρεσίες συντήρησης

Επιμηκύνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματός σας και ελαχιστοποιήστε το κόστος λειτουργίας με τακτικούς ελέγχους συντήρησης από τη Daikin.

Η Daikin προσφέρει τρία προγράμματα συντήρησης που καλύπτουν από συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους νόμους και κανονισμούς μέχρι παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματός σας. Έτσι εξασφαλίζετε ότι η μονάδα σας είναι πάντα καλά συντηρημένη.

Πρόγραμμα επιθεώρησης

  • Ενδελεχής έλεγχος διασφαλίζει ότι το σύστημά σας συμμορφώνεται με τις τελευταίες ευρωπαϊκές νομοθεσίες και κανονισμούς

Προληπτικό πρόγραμμα

  • Αναφορές μετρήσεων και προειδοποιήσεων παρέχουν σαφή εικόνα της εγκατάστασής σας
  • Ελαχιστοποίηση νεκρού χρόνου
  • Μηχανικοί σέρβις είναι διαθέσιμοι να εκτελέσουν επείγουσες επισκευές

Βέλτιστο πρόγραμμα

  • Παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
  • Οποιαδήποτε πιθανά ζητήματα προκύπτουν αποστέλλονται απευθείας στη Daikin
  • Αποφύγετε απρογραμμάτιστες δαπάνες, καθώς καλύπτονται όλες οι επισκευές