Πίνακας προδιαγραφών για SERHQ-AAW1

SERHQ020AAW1 SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1 SERHQ032AAW1 SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680 1,680 1,680
    Πλάτος mm 930 930 1,240 1,240
    Βάθος mm 765 765 765 765
Βάρος Μονάδα kg 240.00 240.00 316.00 316.00
Σημειώσεις (1) - 230V (1) - 230V (1) - 230V (1) - 230V
Συμπιεστής Ποσότητα_     2   3
  Type     Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής