Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Προηγμένη ενσωμάτωση σε σύστημα BMS Sky AIr, VRV, VAM και VKM μέσω Modbus, τάσης (0-10V) ή αντίστασης
  • Κατάλληλη για δωμάτια σέρβερ πληροφορικής και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών με λειτουργία περιστροφής, εφεδρείας και συναγερμού
  • Αποφυγή χρήσης ενέργειας μέσω λειτουργίας κλιματισμού και κεντρικού συστήματος θέρμανσης ταυτόχρονα μέσω ενδασφάλισης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα