Πίνακας προδιαγραφών για RQEQ-P3

RQEQ140PY13 RQEQ180PY13 RQEQ212PY13
Απόδοση ψύξης Prated,c kW 14.0 18.0 20.0
  Ονομ. kW 14.0 (1) 18.0 (1) 21.2 (1)
Απόδοση θέρμανσης Prated,h kW 16.0 20.0 22.4
  Ονομ. kW 16.0 (2) 20.0 (2) 22.4 (2)
Ψύξη χώρου Συνθήκες Α (35°C - 27/19) EERd   2.54 2.22 1.74
    Pdc kW 14.0 18.0 20.0
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) EERd   4.40 3.86 3.63
    Pdc kW 10.3 13.3 14.7
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) EERd   7.31 6.89 6.57
    Pdc kW 6.63 8.53 9.47
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) EERd   9.29 9.54 9.64
    Pdc kW 5.01 4.94 4.95
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) TBivalent COPd (δηλωμένο COP)   1.92 1.84 1.64
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.5 10.6 11.9
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (δηλωμένο COP)   1.92 1.84 1.64
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.5 10.6 11.9
  Συνθήκες Α (-7°C) COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.22 2.20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.52 9.40 10.5
  Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)   3.42 3.56 3.92
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.58 5.72 6.41
  Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)   4.84 5.26 5.40
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.29 3.68 4.12
  Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)   6.43 6.82 6.88
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.18 4.40 4.44
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680 1,680
    Πλάτος mm 635 635 635
    Βάθος mm 765 765 765
Βάρος Μονάδα kg 175 175 179
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB -5 -5 -5
    Μέγ. °CDB 43 43 43
  Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20 -20 -20
    Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 79 83 87
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 10.3 10.6 11.2
  Φορτίο TCO2Eq 21.5 22.1 23.4
Piping connections Υγρό Type   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Type   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 15.9 19.1 19.1
  Εξερχόμενου αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7 15.9 15.9
    Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
Τροφοδοσία ισχύος Name   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. Η τιμή της ηχητικής στάθμης λειτουργίας συνήθως είναι υψηλότερη από την τιμή αυτή ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, τον ανακλώμενο ήχο και το θόρυβο από το περιβάλλον. (3) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. Η τιμή της ηχητικής στάθμης λειτουργίας συνήθως είναι υψηλότερη από την τιμή αυτή ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, τον ανακλώμενο ήχο και το θόρυβο από το περιβάλλον. (3) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. Η τιμή της ηχητικής στάθμης λειτουργίας συνήθως είναι υψηλότερη από την τιμή αυτή ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, τον ανακλώμενο ήχο και το θόρυβο από το περιβάλλον.
  (4) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (4) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (4) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου