Πίνακας προδιαγραφών για RXN-MB

RXN25MV1B RXN35MV1B RXN50MV1B RXN60MV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 45 46 51 51
  Ψύξη Ονομ. dBA 45 46 51 51
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 2.1 2.1 3 3
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 1.00 1.00 1.45 1.45
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 658 658 855 855
    Βάθος mm 289 289 328 328
    Ύψος mm 550 550 753 753
Βάρος Μονάδα kg 31 31 44 44
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου