Πίνακας προδιαγραφών για FTXZ-N / RXZ-N

FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.6 0.6 0.6
  Μέγ. kW 3.9 5.3 5.8
  Ονομ. kW 2.5 3.5 5.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5 9.5
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 205 330 550
  EER   6.10 5.30 4.55
  COP   5.80 5.00 4.47
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.6 5.0 6.3
  Ελάχ. kW 0.6 0.6 0.6
  Μέγ. kW 7.5 9.0 9.4
Σημειώσεις (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V