Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MS / RXJ-M

FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B FTXJ20MV1BS / RXJ20M3V1B FTXJ20MV1BS / RXJ20M5V1B FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B FTXJ25MV1BS / RXJ25M3V1B FTXJ25MV1BS / RXJ25M5V1B FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B FTXJ35MV1BS / RXJ35M3V1B FTXJ35MV1BS / RXJ35M5V1B FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW   1.30     0.90     0.90
  Μέγ. kW   2.80     3.30     4.10
  Ονομ. kW 2.3 2.30 2.30 2.4 2.40 2.40 3.5 3.50 3.50 4.80
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 248 248 248 254 254 254 428 428 428 716
  EER   4.64 4.64 4.64 4.73 4.73 4.73 4.09 4.09 4.09 3.35
  COP   5.00 5.00 5.00 4.57 4.57 4.57 4.04 4.04 4.04 3.65
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 2.50 2.5 3.2 3.20 3.2 4 4.00 4.0 5.80
  Ελάχ. kW   1.30     0.90     0.90
  Μέγ. kW   4.30     4.70     5.10
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°