Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-C / RXC-C

FTXC20CV1B / RXC20CV1B FTXC25CV1B / RXC25CV1B FTXC35CV1B / RXC35CV1B FTXC50CV1B / RXC50CV1B FTXC60CV1B / RXC60CV1B FTXC71CV1B / RXC71CV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 2.3
  Μέγ. kW 3.0 3.0 4.0 6.2 7.0 7.3
Ψύξη χώρου SEER   6.89 6.84 6.87 6.45 6.40 5.30
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 106 132 175 276 340 459
  Απόδοση Pdesign kW 2.08 2.57 3.44 5.08 6.21 6.96
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.87 2.23 2.24 3.90 4.10 6.35
  SCOP/A   4.40 4.45 4.28 4.42 4.24 3.81
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 594 700 732 1,236 1,354 2,334
Ονομαστική απόδοση EER   3.36 3.35 3.35 3.29 3.30 2.98
  COP   3.73 3.79 3.74 3.71 3.81 3.25
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A C
    Θέρμανση   A A A A A C
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.36 1.48 2.30
  Μέγ. kW 4.00 4.00 4.80 6.60 8.00 9.00