Πίνακας προδιαγραφών για FTXA-AW / RXA-A

FTXA20A2V1BW / RXA20A2V1B FTXA20A2V1BW / RXA20A3V1B FTXA20A2V1BW / RXA20A5V1B FTXA25A2V1BW / RXA25A3V1B FTXA25A2V1BW / RXA25A5V1B FTXA35A2V1BW / RXA35A2V1B FTXA35A2V1BW / RXA35A3V1B FTXA35A2V1BW / RXA35A5V1B FTXA42A2V1BW / RXA42A2V1B FTXA50A2V1BW / RXA50A2V1B FTXA25A2V1BW / RXA25A2V1B (Archived)
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.3
  Μέγ. kW 2.6 2.6 2.6 3.2 3.2 4.0 4.0 4.0 5.0 5.3 3.2
  Ονομ. kW 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.4 3.4 3.4 4.2 5.0 2.5
Ονομαστική απόδοση EER   4.70 4.70 4.70 4.46 4.46 4.37 4.37 4.37 3.99 3.68 4.46
  COP   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.04 4.04 4.04 4.12 4.00 5.00
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.50 2.50 2.50 2.80 2.80 4.00 4.00 4.00 5.40 5.80 2.80
  Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.40 1.70 1.70 1.30
  Μέγ. kW 3.50 3.50 3.50 4.70 4.70 5.20 5.20 5.20 6.00 6.50 4.70