Πίνακας προδιαγραφών για RXM-N

RXM71N2V1B RXM42N2V1B (Archived) RXM50N2V1B (Archived) RXM60N2V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 48.0 49.0 49.0
  Ψύξη Ονομ. dBA 47 48.0 48.0 48.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6 6 6 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3 3 3 3
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 0.78 0.75 0.78 0.78
  GWP   675.0 675 675 675
  Φορτίο kg 1.15 1.10 1.15 1.15
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20.0 20 20 20
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 870 870 870 870
    Βάθος χιλ. 320 373 373 373
    Ύψος χιλ. 734 734 734 734
Βάρος Μονάδα kg 56 50 50 50
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου