Πίνακας προδιαγραφών για JEHSCU-CL3

JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0951CL3 EVI JEHSCU0200CL3 (Archived) JEHSCU0950CL3 EVI (Archived)
Refrigerating capacity Refrigerating capacity-=-Low temperature Refrigerating capacity-=-Low temperature-=-R-407F Refrigerating capacity-=-Low temperature-=-R-407F-=-Nom-=-kW kW   2.38 2.87     4.90   4.88
Annual electricity consumption Q Annual electricity consumption Q-=-R-407F Annual electricity consumption Q-=-R-407F-=-Te -35°C-=-kWh/a kWh/a   10,730.00 13,018.00     20,961.00   22,348.00
Parameters at full load and ambient temp. 43°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -35°C-=-Power input (D3)-=-kW kW   3.30
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW   2.04
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP3)     0.62
Βάρος Μονάδα kg 78 132 132 133 203 200 76 200
Ψυκτικό μέσο GWP               3,922
  Τύπος               R-404A
Seasonal energy performance ratio SEPR Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-407F Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-407F-=-Te -35°C     1.65 1.64     1.74   1.63
Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A) Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -35°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW   2.51 3.08     3.86   4.51
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -35°C-=-Rated COP (COPA)     0.95 0.93     1.27   1.08
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -35°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW   2.38 2.87     4.90   4.88
Απορροφ. ισχύς Χαμηλή θερμοκρασία R-407F Ονομ. kW           3.86
COP COP-=-Low temperature COP-=-Low temperature-=-R-407F     0.95 0.93     1.27   1.08
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,101 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348 1,101 1,348
    Βάθος mm 444 575 575 575 605 605 444 605
    Ύψος mm 662 872 872 872 1,727 1,727 662 1,727
Περίβλημα Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400
Μονάδα Unit-=-Nominal running current (RLA) Unit-=-Nominal running current (RLA)-=-R-449A Unit-=-Nominal running current (RLA)-=-R-449A-=-Cooling-=-A A           8.50
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A) Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -35°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW             1.42
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -35°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW             1.46
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -35°C-=-Rated COP (COPA)               0.97
Parameters at full load and ambient temp. 25°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-404A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-404A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-404A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)               1.16
Parameters at full load and ambient temp. 43°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-404A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-404A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-404A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP3)               0.60