Πίνακας προδιαγραφών για FVXG-K / RXLG-M

FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.2 1.4
  Μέγ. kW 5.1 5.6
  Ονομ. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5
  Drain OD mm 18 18
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 355 510
  EER   3.52 (1) 3.43 (1)
  COP   3.88 (1) 3.61 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.5 (2) 5.6 (2)
  Ελάχ. kW 1.0 (6) 1.1 (6)
  Μέγ. kW 6.5, 3.5 (7) 7.0, 4.0 (7)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V (3) - 220V
  (4) - 230V (4) - 230V
  (5) - 240V (5) - 240V
  (6) - Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap (6) - Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap
  (7) - Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C (7) - Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C