Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQG-L(8)Y1

FUQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FUQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FUQ100CVEB / RZQG100L8Y1B FUQ71CVEB / FUQ71CVEB / RZQG100L8Y1B FUQ125CVEB / RZQG125L8Y1B FUQ71CVEB / FUQ71CVEB / RZQG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5   12.0
Ψύξη χώρου SEER   6.50 6.42 6.11 5.10 5.61 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 367 371 545 652 749 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.5 9.50 12 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ B A+ B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 11.30 14.13 12.71
  SCOP/A   4.20 4.20 4.5 3.80 4.44 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A A+ A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,164 4,456 4,683
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   840 1,230   1,770
  EER     4.05 3.86   3.39
  COP     4.08 3.95   3.42
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A A   A
    Θέρμανση     A A   B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8   13.5
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°