Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R / RXM-N

FTXM71R2V1B / RXM71N2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ελάχ. kW 2.30
  Μέγ. kW 8.50
  Ονομ. kW 7.10
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,172
  EER   3.03
  COP   3.19
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   D
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 8.20
  Ελάχ. kW 2.30
  Μέγ. kW 10.20
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.