Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-A

FTXC25AV1B FTXC35AV1B FTXC50AV1B FTXC60AV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 32 33
    Υπερ-υψηλό dBA 41 42 44 46
    Χαμηλή dBA 29 30 35 37
    Υψ. dBA 40 41 40 43
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο
  Μπαταρίες Μπαταρίες Μπαταρίες Μπαταρίες Μπαταρίες
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου Υποδοχή τηλεχειριστηρίου Υποδοχή τηλεχειριστηρίου Υποδοχή τηλεχειριστηρίου Υποδοχή τηλεχειριστηρίου
  Πλάκα στήριξης Πλάκα στήριξης Πλάκα στήριξης Πλάκα στήριξης Πλάκα στήριξης
  Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   OD16,5 OD16,5 OD16,5 OD16,5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 693 1,060 1,668 1,931
  Θέρμανση Ονομ. kW 700 950 1,550 1,680
Sound power level Ψύξη dBA 53 54 55 61
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 859 859 1,124 1,124
    Βάθος mm 209 209 237 237
    Ύψος mm 288 288 310 310
Περίβλημα Υλικό   Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής
  Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 9.0 9.0 14.0 14.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 0 0 0 0
    Ονομ. Pa 0 0 0 0
    Χαμηλή Pa 0 0 0 0
    Υπερ-υψηλό Pa 0 0 0 0
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240