Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXL-J

FHQ35CAVEB / RXL35J3V1B FHQ50CAVEB / RXL50J3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 475 785
  EER   3.58 3.18
  COP   3.96 3.35
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 6.00
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°