Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZASG-MY1

FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7Y1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 9.50 (1)
Ψύξη χώρου SEER   7.26 5.79
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 458 574
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 9.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00
  SCOP/A   4.02 3.92
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,090 2,143
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 10.8 (2)
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.