Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RXS-L3

FHA35AVEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40
Ψύξη χώρου SEER   6.18
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 193
  Απόδοση Pdesign kW 3.40
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 3.10
  SCOP/A   4.43
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 981
Ονομαστική απόδοση EER   3.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 459
  COP   4.08
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά