Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A / RZAG-MV1

FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 404 434 332 335 440 473 326
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 9.50 6.80 6.80 9.50 9.50 6.80
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.80 7.80 4.70 4.70 7.80 7.80 4.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,516 2,677 1,633 1,559 2,460 2,619 1,574
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Ψύξη χώρου SEER   8.23 7.66 7.17 7.11 7.56 7.03 7.31
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) SCOP/A   4.34 4.08 4.03 4.22 4.44 4.17 4.18
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.