Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A / RXM-N

FFA50A2VEB / RXM50N2V1B FFA60A2VEB / RXM60N2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   347
  Απόδοση Pdesign kW   5.70
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   3.96
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   1,372
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 771 934
  EER   3.24 3.05
  COP   3.49 3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   B B
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 5.80 7.00
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+
  SEER     5.76
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+
  SCOP/A     4.04