Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-L3

FDXS25F2VEB / RXS25L3V1B FDXS35F2VEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Μέγ. kW 3.0 3.8
  Ονομ. kW 2.4 (2) 3.4 (2)
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων OD mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 321 574
  EER   3.74 (1) 2.96 (1)
  COP   4.00 (1) 3.48 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.2 (2) 4.0 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Μέγ. kW 4.5 5.0
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°