Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXM-N

FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ελάχ. kW 1.70 1.70
  Μέγ. kW 5.30 6.50
  Ονομ. kW 5.00 6.00
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   378
  Απόδοση Pdesign kW   6.00
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   4.60
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   1,693
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 816 1,024
  EER   3.06 2.93
  COP   3.10 3.21
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B C
    Θέρμανση   D C
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 5.80 7.00
  Ελάχ. kW 1.70 1.70
  Μέγ. kW 6.00 7.10
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A
  SEER     5.56
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A
  SCOP/A     3.80