Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / 3MXM-N

FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 3MXM52N2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.0
Ψύξη χώρου SEER   6.36
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 276
  Απόδοση Pdesign kW 5.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.80
  SCOP/A   3.83
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,754
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 606
  EER   4.12
  COP   3.69
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.80
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά