Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RZQG-L9V1

FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L9V1B FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L9V1B FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L9V1B FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L9V1B FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L9V1B FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L9V1B FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L9V1B
Ψύξη χώρου SEER   6.72 5.10 5.10 5.10 6.72 6.80 6.80 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.00 6.00 5.10 5.10 5.10 5.10 6.44 9.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 355 467 467 467 355 489 489 652 652 652 652 652 700 700 824 824 824 824 1,249 829
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.0 12.00 12.0 12.0 12.0 12.0 13.4 13.4
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A A A A++ A++ A++ A A A A A A+ A+ A A A A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.00 6.00 6.00 6.33 11.3 11.30 7.60 11.3 11.3 11.3 11.3 12.7 12.66 12.7 12.7 12.7 12.7 11.6 12.0
  SCOP/A   4.20 3.80 3.80 3.80 4.20 4.61 4.61 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.10 4.10 3.80 3.80 3.80 3.80 4.27 3.96
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A A A+ A++ A++ A A A A A A+ A+ A A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,110 2,211 2,211 2,211 2,110 3,432 3,432 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,323 4,323 4,683 4,683 4,683 4,683 3,795 4,235
Σημειώσεις     (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
      (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
      (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW         6.80 (1) 9.50 (1)             12.0 (1)           13.4 (1) 13.4 (1)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh         1,005 1,225             1,610
  EER           3.39 (3) 3.87 (3)             3.73 (3)           2.50 (3) 4.29 (3)
  COP           3.97 (3) 4.15 (3)             3.63 (3)           3.61 (3)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη           A A             A
    Θέρμανση           A A             A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW         7.50 (2) 10.8 (2)             13.5 (2)           15.5 (2) 15.5 (2)
Ψύξη χώρου ηs, c %                                     254.6 385.1
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) ηs,h %                                     167.6 155.2