Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / AZQS-BY1

FCAG100AVEB / AZQS100B7Y1B FCAG125AVEB / AZQS125B7Y1B FCAG140AVEB / AZQS140B7Y1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Ψύξη χώρου SEER   5.50 5.16 5.94
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605 1,406 1,314
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.78 11.6
  SCOP/A   3.85 3.67 3.96
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,764 2,969 4,089
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,480
  EER   3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ