Πίνακας προδιαγραφών για EWWS-VZSS

EWWS600VZSSA1 EWWS700VZSSA1 EWWS740VZSSA1 EWWS880VZSSA1 EWWSC10VZSSA1 EWWSC12VZSSA2 EWWSC13VZSSA2 EWWSC14VZSSA2 EWWSC15VZSSA2 EWWSC17VZSSA2 EWWSC18VZSSA2 EWWSC20VZSSA2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 600 694 744 880 1,020 1,149 1,263 1,352 1,515 1,690 1,832 2,013
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 120.1 143.3 154.7 175.2 212.7 251.8 273.9 301 343 367.4 413.5 437.2
EER 4.99 4.84 4.81 5.02 4.8 4.56 4.61 4.49 4.42 4.6 4.43 4.61
ESEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 3,722 3,750 3,750 3,690 3,822 4,792 4,792 4,792 4,792 4,508 4,508 4,750
    Ύψος mm 2,123 2,123 2,123 2,292 2,487 2,296 2,296 2,296 2,296 2,350 2,338 2,498
    Πλάτος mm 1,178 1,179 1,179 1,233 1,303 1,484 1,487 1,487 1,484 1,580 1,627 1,753
Βάρος Μονάδα kg 2,892 2,928 2,941 3,451 4,237 5,570 5,790 5,820 6,220 6,890 7,260 8,260
  Βάρος λειτουργίας kg 2,977 3,033 3,053 3,611 4,488 5,980 6,220 6,290 6,690 7,480 7,830 9,070
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 88 88 96 134 156 230 230 270 270 320 320 380
Water heat exchanger - condenser Water heat exchanger - condenser-=-Type   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους
Συμπιεστής Τύπος   Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 101 105 105 105 107 106 106 107 107 108 108 110
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 82 86 86 86 88 87 87 88 88 89 89 90
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Φορτίο kg 100 110 110 170 180 250 260 270 290 295 320 350
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  GWP   631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631