Πίνακας προδιαγραφών για EKRUAHTB

EKRUAHTB.
Χειριστήρια Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   VI
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0