Πίνακας προδιαγραφών για EKCBX-BBV3

EKCBX008BBV3
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 412
    Βάθος με remocon τοποθετημένο στο μπροστινό πάνελ mm 120
    Βάθος mm 100
    Ύψος mm 390
Βάρος Μονάδα kg 6
Ενισχυτικός θερμαντήρας Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~, 3~
    Τάση V 230, 400
    Συχνότητα Hz 50
Σημειώσεις (1) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.
  (2) - Ανάλογα με τη ρύθμιση προτεραιότητας εφεδρικού θερμαντήρα, το κιτ εφεδρικού θερμαντήρα EKMBUH* και ο ενισχυτικός θερμαντήρας μπορούν ή δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.
  (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης EBHQ*, για τις προδιαγραφές του κιτ εφεδρικού θερμαντήρα, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του EKMBUH*
  (4) - Συνδέσεις καλωδιώσεων: επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος λειτουργίας & το ρεύμα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης EBHQ*
  (5) - Η παροχή ισχύος αναφέρεται σε συνδυασμό με EKHW*V3 και EKHW*Z2 αντίστοιχα.