Πίνακας προδιαγραφών για EHYHBH-AV32 / EVLQ-CV3

EHYHBH05AAV32 / EVLQ05CAV3 EHYHBH05AFV32 / EVLQ05CAV3 EHYHBH08AAV32 / EVLQ08CAV3 EHYHBH08AFV32 / EVLQ08CAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 5.04 (1), 3.58 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 4.40 (1), 4.03 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2)
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 5.12 (1), 4.90 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 0.870 (1), 1.13 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP     3.28 3.24 3.24
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     4.50 4.25 4.25
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A+++ A++ A++