Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 5MXM-N

CHYHBH05AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH05AFV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH08AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH08AFV32 / 5MXM90N2V1B
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
COP 4.04 (1) 4.04 (1) 4.17 (1) 4.17 (1)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120.8 120.8 120.8 120.8
      SCOP   3.09 3.09 3.09 3.09
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.50 (1) 4.50 (1) 6.78 (1) 6.78 (1)
Σημειώσεις (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ