Πίνακας προδιαγραφών για BPMKS967A

BPMKS967B2B BPMKS967B3B
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Συστολή για την πλευρά εξωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης αερίου 12,7 1 1
  Συστολή για την πλευρά εξωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης αερίου 15,9 1 1
  Συστολή για την πλευρά εξωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης αερίου 19,1 1 1
  Συστολή για την πλευρά εξωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης υγρού 6,4 1 1
  Συστολή για την πλευρά εσωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης αερίου 9,52 1 1
  Συστολή για την πλευρά εσωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης υγρού 12,7 2 3
  Συστολή για την πλευρά εσωτερικής μονάδας, διάμετρος σωλήνωσης υγρού 9,5 2 3
  Αναρτώμενο μεταλλικό έλασμα 4 4
  Βίδες (M4x8) 8 8
  Θερμομόνωση 3 4
  Ταινία πρόσδεσης 2 2
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 650 650
    Βάθος mm 350 350
    Ύψος mm 180 180
Βάρος Μονάδα kg 7.5 8
Connectable indoor unit type Κατηγορία 20 - κατηγορία 71 Κατηγορία 20 - κατηγορία 71
Συνδέσεις σωληνώσεων Εξωτερική μονάδα Υγρού Piping connections-=-Outdoor unit-=-Liquid-=-Quantity   1 1
      Piping connections-=-Outdoor unit-=-Liquid-=-ID-=-mm mm 9.5 9.5
    Αερίου Piping connections-=-Outdoor unit-=-Gas-=-Quantity-=-mm mm 1 1
      Piping connections-=-Outdoor unit-=-Gas-=-ID-=-mm mm 19.1 19.1
  Εσωτερική μονάδα Αερίου Piping connections-=-Indoor unit-=-Gas-=-Quantity-=-mm mm 2 3
      Piping connections-=-Indoor unit-=-Gas-=-ID-=-mm mm 15.9 15.9
    Υγρού Piping connections-=-Indoor unit-=-Liquid-=-ID-=-mm mm 6.4 6.4
      Piping connections-=-Indoor unit-=-Liquid-=-Quantity   2 3
  Συμπυκνωμάτων Εσ.Διάμ. mm Χωρίς μόνωση αποχέτευσης Χωρίς μόνωση αποχέτευσης
Ισχύς εισόδου Nom. kW 0.010 0.010
Power supply Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230