Πίνακας προδιαγραφών για AZQS-BY1

AZQS100B7Y1B AZQS125B7Y1B AZQS140B7Y1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 57 58 54
  Ψύξη Ονομ. dBA 53 54 53
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 6.05 6.05 8.35
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 2.9 2.9 4.0
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 (1), 30 (2) 50 (1), 30 (2) 50 (1), 30 (2)
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30 30 30
      Ισοδύναμο m 70 (1), 40 (2) 70 (1), 40 (2) 70 (1), 40 (2)
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
Sound power level Ψύξη dBA 70.0 71.0 70.0
  Θέρμανση dBA 70.0 71.0 70.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320
    Ύψος mm 990 990 1,430
Βάρος Μονάδα kg 82.0 82.0 101.0
Power supply Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Σημειώσεις (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (1) - Για εγχειρίδιο δεδομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου
  (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο (2) - Μόνο για εγχειρίδιο δεδομένων από Ηνωμένο Βασίλειο
  (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A