Πίνακας προδιαγραφών για AHQ-C / AZQS-BY1

AHQ100CV1 / AZQS100B7Y1B AHQ125CV1 / AZQS125B7Y1B AHQ140CV1 / AZQS140B7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 (1) 13.0 (1)
Ψύξη χώρου SEER   4.60 5.14 5.77
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 723 1,412 1,353
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.99 11.97
  SCOP/A   3.80 3.78 3.99
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,800 2,964 4,199
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,810
  EER   2.62 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 (2) 15.5 (2)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ