Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-C / AZQS-B(8)V1

ACQ100CV1 / AZQS100B8V1B ACQ125CV1 / AZQS125B8V1B ACQ71CV1 / AZQS71B2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 6.8
Ψύξη χώρου SEER   4.65   4.65
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 716   512
  Απόδοση Pdesign kW 9.50   6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B   B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60   6.33
  SCOP/A   3.80   3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,800   2,332
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,480 2,010 1,025
  EER   3.21 3.01 3.31
  COP   3.61 3.41 3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   B
    Θέρμανση   A   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 13.5 7.50
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°