Πίνακας προδιαγραφών για 5MXM-N9

5MXM90N2V1B9
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 734
    Πλάτος χιλ. 974
    Βάθος χιλ. 401
Βάρος Μονάδα kg 68.0
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Operation range Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10
      Μέγ. °CDB 46
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 52.0
  Θέρμανση Ονομ. dBA 52.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32
  Φορτίο kg 2.40
  GWP   675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Συγκρότημα συστολής 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
Power supply Phase   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου