Πίνακας προδιαγραφών για 5MXM-M

5MXM90M2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 52
  Ψύξη Ονομ. dBA 52
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων 9
  Συγκρότημα συστολής 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 1.6
  GWP   675
  Φορτίο kg 2.4
  Τύπος   R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 320
    Βάθος mm 868
    Ύψος mm 734
Βάρος Μονάδα kg 68
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
Power supply Phase   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου