Πίνακας προδιαγραφών για LRYEN-AY1

LRYEN10A7Y1
Casing Colour   Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680
    Πλάτος mm 1,930
    Βάθος mm 765
Βάρος Μονάδα kg 563
Ανεμιστήρας Type   Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   3
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 300
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 750
Εναλλάκτης θερμότητας Type   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Ψυκτικό μέσο Type 2   R-744
  GWP   1.0
  Φορτίο kg 6.30
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1
  Στεγανοποίηση χαλκού για τη βαλβίδα διακοπής (15 τεμ.) 1
  Στεγανοποίηση χαλκού για τη θύρα σέρβις (15 τεμ.) 1
  Δήλωση συμμόρφωσης 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3N~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 380-415
Σημειώσεις (1) - LRYEN10A7Y1+LRNUN5A7Y1
  (2) - Συμπιεστής 1
  (3) - Συμπιεστής 2
  (4) - Συμπιεστής 3
  (5) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο
  (6) - Επιτρέπεται μόνο χρήση K65 με πίεση σχεδιασμού Επιτρέπεται χρήση 120 bar για συνδέσεις σωληνώσεων AC.
  (7) - Η πίεση βαλβίδας ασφαλείας επισημαίνεται ως πίεση μετρητή.
  (8) - Επιτρέπεται μόνο χρήση K65 με πίεση σχεδιασμού Επιτρέπεται χρήση 90 bar για τις σωληνώσεις ψύξης.