Διεπαφή KNX για Split

KLIC-DDv3

KLIC-DDv3

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Ενσωμάτωση μονάδων Split στην οικιακή αυτοματοποίηση
  • Η ενσωμάτωση μέσω διεπαφής KNX επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο διαφόρων συσκευών όπως οι λυχνίες, ο συναγερμός και τα κλείστρα, από ένα κεντρικό τηλεχειριστήριο

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.