Αντάπτορας εξόδου αέρα για στρογγυλό αγωγό

KDAP25A

Για σύνδεση μιας μονάδας οροφής μη εμφανούς τύπου σε στρογγυλούς αεραγωγούς

KDAP25A

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Σε συνδυασμό με κρυφές μονάδες οροφής μεσαίου ESP

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Εγχειρίδια χρήσης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.