Πίνακας προδιαγραφών για JEHSCU-CL3

JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0950CL3 EVI JEHSCU0200CL3 (Αρχειοθετημένα)
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία R-407A Ονομ. kW   2.29 2.77 3.31   4.96  
    R-407F Ονομ. kW   2.38 2.87     4.88  
Ισχύς εισόδου Χαμηλή θερμοκρασία R-407A Ονομ. kW   2.33 2.85 3.57   3.94  
COP Χαμηλή θερμοκρασία R-407A   0.98 0.97 0.93   1.26  
    R-407F   0.95 0.93     1.08  
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού Q R-407A Te -35°C kWh/a   10,212.00 12,364.00 15,026.00   20,958.00  
  R-407F Te -35°C kWh/a   10,730.00 13,018.00     22,348.00  
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης SEPR R-407A Te -35°C   1.67 1.67 1.64   1.76  
  R-407F Te -35°C   1.65 1.64     1.63  
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-404A Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW             1.42
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW             1.46
      Ονομαστικός COP (COPA)               0.97
  R-407A Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW   2.29 2.77 3.31   4.96  
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW   2.33 2.85 3.57   3.94  
      Ονομαστικός COP (COPA)   0.98 0.97 0.93   1.26  
  R-407F Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW   2.38 2.87     4.88  
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW   2.51 3.08     4.51  
      Ονομαστικός COP (COPA)   0.95 0.93     1.08  
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-404A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW             1.52
      Ισχύς εισόδου (D2) kW             1.31
      Δηλωμένο COP (COP2)               1.16
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-404A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW             1.17
      Ισχύς εισόδου (D3) kW             1.94
      Δηλωμένο COP (COP3)               0.60
  R-407A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW   2.01 2.40 2.88      
      Ισχύς εισόδου (D3) kW   2.98 3.64 4.48      
      Δηλωμένο COP (COP3)   0.67 0.66 0.64      
  R-407F Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW   2.04          
      Ισχύς εισόδου (D3) kW   3.30          
      Δηλωμένο COP (COP3)   0.62          
Casing Colour   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 662 872 872 872 1,727 1,727 662
    Πλάτος mm 1,101 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348 1,101
    Βάθος mm 444 575 575 575 605 605 444
Βάρος Μονάδα kg 78 132 132 133 203 200 76
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Ψυκτικό μέσο Type               R-404A
  Type 2   R-407A R-407A R-407A   R-407A  
  Τύπος 3   R-407F R-407F     R-407F  
  Τύπος 5 R-448A R-448A   R-448A R-448A R-448A  
  GWP               3,922
  GWP Τύπος 2   2,107 2,107 2,107   2,107  
  GWP Τύπος 3   1,825 1,825     1,825  
  GWP Τύπος 5 1,387 1,387   1,387 1,387 1,387  
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου