Κυκλοφορητής αντλίας θερμότητας

Daikin Altherma HPC - FWXV-ATV3R

Ο βελτιστοποιημένος ψυκτικός και θερμαντικός συνδυασμός απόδοσης, άνεσης και ευελιξίας

FWXV-ATV3R

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Υψηλή θερμαντική/ψυκτική απόδοση μέσω εξαναγκασμένης συναγωγής
  • Στάθμη ηχητικής πίεσης 25 dB(A) στο 1 μ.
  • Σύνδεση σωλήνων στη δεξιά πλευρά
  • Βελτιστοποίηση για συνδυασμό με αντλίες θερμότητας, ροή T (°C) έως και 35 °C στη λειτουργία θέρμανσης
  • Χάρη στον αισθητήρα CO2 παρέχεται καθαρός αέρας στο χώρο όταν τα επίπεδα CO2 υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα