Κυκλοφορητής αντλίας θερμότητας

Daikin Altherma HPC - FWXV-ATV3R

Ο βελτιστοποιημένος ψυκτικός και θερμαντικός συνδυασμός απόδοσης, άνεσης και ευελιξίας

FWXV-ATV3R

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Υψηλή θερμαντική/ψυκτική απόδοση μέσω εξαναγκασμένης συναγωγής
  • Στάθμη ηχητικής πίεσης 25 dB(A) στο 1 μ.
  • Pipe connection on the right hand side
  • Βελτιστοποίηση για συνδυασμό με αντλίες θερμότητας, ροή T (°C) έως και 35 °C στη λειτουργία θέρμανσης
  • Thanks to a CO2 sensor, fresh air is supplied in the room when CO2 levels are above threshold

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα