Πίνακας προδιαγραφών για FWP-CTN

FWP04CATN6V3 FWP05CATN6V3 FWP06CATN6V3 FWP08CATN6V3 FWP10CATN6V3 FWP11CATN6V3 FWP15CATN6V3 FWP17CATN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.62 (1) 0.91 (1) 1.09 (1) 1.48 (1) 1.67 (1) 1.77 (1) 4.64 (1) 4.96 (1)
    Υψηλή kW 1.39 (1) 1.66 (1) 2.11 (1) 2.92 (1) 3.51 (1) 3.76 (1) 5.46 (1) 5.84 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.93 (1) 1.29 (1) 1.59 (1) 1.98 (1) 2.29 (1) 2.51 (1) 6.28 (1) 7.04 (1)
    Υψηλή kW 1.95 (1) 2.34 (1) 3.04 (1) 3.79 (1) 4.75 (1) 5.35 (1) 7.38 (1) 8.28 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.88 (2) 1.33 (2) 1.59 (2) 2.35 (2) 2.54 (2) 2.63 (2) 6.68 (2) 7.18 (2)
    Υψηλή kW 1.99 (2) 2.35 (2) 3.10 (2) 4.31 (2) 5.17 (2) 5.49 (2) 7.80 (2) 8.46 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.006 0.010 0.010 0.022 0.011 0.011 0.105 0.105
  Υψηλή kW 0.033 0.039 0.035 0.077 0.068 0.068 0.162 0.162
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 250 250 250 250 280 280 280 280
    Πλάτος mm 758 758 968 968 1,178 1,178 1,178 1,178
    Βάθος mm 665 665 665 665 745 745 745 745
Βάρος Μονάδα kg 24.4 25.4 33.0 36.0 45.0 45.0 51.0 51.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/h 109 171 195 305 333 333 1,050 1,050
    Υψ. m³/h 276 341 402 652 760 760 1,289 1,289
  Διαθέσιμη στατική πίεση Χαμηλή Pa 10 19 19 17 12 12 40 40
    Υψηλή Pa 63 77 63 75 61 61 60 60
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 28.0 (4) 39.0 (4) 39.0 (4) 38.0 (4) 38.0 (4) 38.0 (4) 61.0 (4) 61.0 (4)
  Υψηλή dBA 52.0 (4) 54.0 (4) 54.0 (4) 58.0 (4) 58.0 (4) 58.0 (4) 69.0 (4) 69.0 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 20.0 (4) 31.0 (5) 31.0 (5) 30.0 (4) 30.0 (4) 30.0 (4) 53.0 (4) 53.0 (4)
  Υψ. dBA 44.0 (4) 46.0 (5) 46.0 (5) 50.0 (4) 50.0 (4) 50.0 (4) 61.0 (4) 61.0 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 161 (1) 222 (1) 274 (1) 343 (1) 394 (1) 482 (1) 1,094 (1) 1,225 (1)
    Υψηλή l/h 340 (1) 408 (1) 527 (1) 664 (1) 828 (1) 930 (1) 1,295 (1) 1,448 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 346 (2) 408 (2) 528 (2) 749 (2) 898 (2) 955 (2) 1,356 (2) 1,471 (2)
    Χαμηλή l/h 153 (2) 231 (2) 276 (2) 408 (2) 441 (2) 457 (2) 1,162 (2) 1,248 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 2 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 13 (1) 20 (1)
      Υψηλή kPa 6 (1) 8 (1) 9 (1) 11 (1) 8 (1) 12 (1) 18 (1) 26 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 1 (2) 2 (2) 2 (2) 4 (2) 2 (2) 3 (2) 12 (2) 17 (2)
      Υψ. kPa 5 (2) 7 (2) 8 (2) 11 (2) 8 (2) 11 (2) 16 (2) 23 (2)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
  Θέρμανση Μέγ. °C 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Piping connections Νερό Είσοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 17 17 17 17 17 17
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.